Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestine – an introduction

Fifteen gas fields have been found on the coast of Palestine since 1999. With a value of at least two hundred thirty billion dollar, this gas will play an important role in the region. The key question for us is how the gas will influence the Palestinian people and their struggle for liberation. This article is a short introduction to this topic.

Advertenties
Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestina – een introductie

Sinds 1999 zijn er vijftien gasvelden gevonden voor de kust van Palestina. Met een minimale waarde van tweehonderd miljard euro zal dit gas een belangrijke rol (gaan) spelen in de regio. De hamvraag voor ons is hoe het gas de Palestijnse bevolking en haar bevrijdingsstrijd zal beïnvloeden. Dit is een korte introductie tot dit onderwerp. In de toekomst zullen meer, langere en meer verdiepende artikelen volgen.