Over

Deze blog is in 2017 ontstaan uit een behoefte naar betrouwbare en vernieuwende informatie over Palestina, natuurlijk gas in Palestina en de Palestijnse revolutie.

Palestina is een belangrijk onderwerp voor alle mensen in de wereld. Aan de ene kant is de zionistische kolonisatie van Palestina belangrijk voor de wereldwijde, en voornamelijk Westerse, imperialisten om de Arabische national(istisch)e beweging(en) te onderdrukken, een economisch- en geopolitieke regio te domineren, grondstoffen te stelen, een afzetmarkt te controleren en goedkope arbeidskrachten te exploiteren.

Aan de andere kant is de Palestijnse nationale bevrijdingsstrijd belangrijk voor de onderdrukte en uitgebuite volkeren ter wereld omdat in Palestina alle vormen van onderdrukking die elders in de wereld worden gebruikt samenkomen en bedacht worden, omdat alle wereldwijde onderdrukkers verbonden zijn met en relaties hebben met de Zionistische entiteit, elke overwinning van de Palestijnen een overwinning voor de volkeren van de wereld betekent en omdat de Palestijnse nationale beweging een hoog niveau heeft dat de wereldwijde volkeren inspireert tot het voeren van hun eigen bevrijdingsstrijd.

Oké, en wat heeft het natuurlijke gas daarmee te maken?

Het natuurlijke gas dat aan het begin van deze eeuw werd ontdekt heeft een minimale waarde van tweehonderd miljard euro. Het gas maakt de zionistische entiteit energieonafhankelijk, zorgt via exportverdragen voor een verdere normalisatie met de Arabische regimes, en ook de zionistische banden met Europese staten zal hierdoor versterkt worden.

En wat is die Palestijnse Revolutie waar je het over hebt?

De Palestijnse Revolutie is in feite de constante strijd van het Palestijnse volk tegen de zionistische kolonisatie en voor nationale bevrijding op een socialistische basis. Deze strijd is militair, populair (‘Intifada’) en sociaal. In de jaren ’60 en ’70 bereikte de militaire strijd haar hoogtepunt onder leiding van Fatah, PFLP en DFLP. Het was in deze periode dat zij, vooral de PFLP, de Palestijnse strijd internationale bekendheid en significantie gaf (bijv. door de vliegtuigkapingen en strijd tegen de Jordaanse monarchie).

Hoewel de PFLP (bijna) altijd trouw bleef aan de principes en doelen van de revolutie dreef Fatah steeds verder weg. In het geheim begon laatstgenoemde onderhandelingen met ‘Israël’ die uiteindelijk de Oslo-akkoorden produceerden. Aangezien Fatah de grootste Palestijnse organisatie was – dankzij financiële en materiële steun van reactionaire Arabische regimes – creëerde hun capitulatie ruimte voor nieuwe, islamitische bewegingen waarvan de grootste Hamas.

Sinds eind jaren ’80 is de Palestijnse militaire beweging relatief klein. De Palestijnse Fedayeen (vrijheidsstrijders) moesten zich terugtrekken uit Jordanië en Libanon. Ook de neergang van de wereldwijde communistische beweging (o.a. restauratie van kapitalisme in de Sovjet-Unie en Volksrepubliek China) liet haar sporen na in Palestina.

Inmiddels is Hamas de grootte Palestijnse partij, gevolgd door Fatah en daarna de PFLP. Met een Palestijnse Autoriteit (voornamelijk voortgekomen uit Fatah) die samenwerkt met en afhankelijk is van ‘Israël’, de VS en de EU heeft ook Palestijnse reactionaire politiek het toneel betreden. Op dit  moment is het de PFLP die het verzet tegen deze reactionaire stroming leidt. Zij is de grootste partij die eensgezind strijd tegen elke vorm van erkenning, en dus onderhandeling met de Zionistische entiteit ‘Israël’. Hoewel binnen Fatah en Hamas verschillende stromingen bestaan, focussen zij zich op de ‘twee-staps theorie’ die ervan uitgaat dat de stichting van een kapitalistische, neoliberale Palestijnse staat op de West Bank en Gaza een eerste stap is richting volledige nationale bevrijding.

Met Hamas en Fatah als grootste partijen en een Palestijnse bevolking die steeds minder vertrouwen heeft in het ‘vredesproces’ is het onvermijdelijk dat er een breuk tussen beide zal ontstaan. Dat wil zeggen, er zal een einde komen aan de politieke overwinning van hen die onderhandelen zien als overwinnen. In de geschiedenis heeft het Palestijnse volk geleerd dat onderhandelen leidt tot verlies, meer onderdrukking, meer kolonisatie. Het is daarom dat een opleving van de Palestijnse Revolutie objectief gezien onvermijdelijk is. Om deze echter tot uiting te brengen, om deze daadwerkelijk te organiseren, is de fase waarin de Palestijnse revolutionaire krachten zich nu verkeren.

Deze blog levert daarom informatie over de Palestijnse Revolutie, haar ontwikkelingen en haar overwinningen. Zo kunnen Nederlanders, die steeds kritischer worden op het zionisme, zich juist informeren. Tevens breekt deze blog met de hegemonie van Hamas en Fatah in de Nederlandse media. In deze revolutionaire tijden, waarin wereldwijd sociale bewegingen ontstaan is het belangrijk om een revolutionair begrip over Palestina te hebben. Daarom deze blog. Hopelijk kan het van enig nut zijn.

Wil je meehelpen aan deze blog? Kun je onderzoek doen, schrijven, designen of iets anders handigs? Stuur een mailtje naar palestijnserevolutie@gmail.com

Advertenties