Palestijnse Revolutie, Palestina

De internationale erkenning van Palestina – een kritische analyse

Op 21 december 2017 stemde een overweldigende meerderheid van VN-leden vóór het afkeuren van Trumps besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Dat laat zien dat veel staten niet volledig achter het imperialisme van de VS staan, en velen net als Palestina aan het ontvangende eind ervan staan. Er zitten echter een aantal haken en ogen aan de internationale erkenning van Palestina.

Advertenties
Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestine – an introduction

Fifteen gas fields have been found on the coast of Palestine since 1999. With a value of at least two hundred thirty billion dollar, this gas will play an important role in the region. The key question for us is how the gas will influence the Palestinian people and their struggle for liberation. This article is a short introduction to this topic.

Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestina – een introductie

Sinds 1999 zijn er vijftien gasvelden gevonden voor de kust van Palestina. Met een minimale waarde van tweehonderd miljard euro zal dit gas een belangrijke rol (gaan) spelen in de regio. De hamvraag voor ons is hoe het gas de Palestijnse bevolking en haar bevrijdingsstrijd zal beïnvloeden. Dit is een korte introductie tot dit onderwerp. In de toekomst zullen meer, langere en meer verdiepende artikelen volgen.