Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestine – an introduction

Fifteen gas fields have been found on the coast of Palestine since 1999. With a value of at least two hundred thirty billion dollar, this gas will play an important role in the region. The key question for us is how the gas will influence the Palestinian people and their struggle for liberation. This article is a short introduction to this topic.

Advertenties
Palestijnse Revolutie, Palestina

Speech George Habash (PFLP) 1970 voor gijzelaars vliegtuigkaping

De volgende tekst is een complete speech van George Habash, oprichter en Secretaris-Generaal van de PFLP van 1967 tot 2000, in Amman, Jordanië, 1970. De luisteraars waren gijzelaars van vier vliegtuigen die gekaapt waren door de PFLP. Er moet opgemerkt worden dat bij deze kapingen niemand is vermoord door de PFLP, en dat het doel van de kapingen was om de strijd van het Palestijnse volk internationaal onder de aandacht te brengen. Dit doel werd volledig volbracht. Sinds de kapingen is Palestina voorpaginanieuws, zeker tijdens oplevingen van Palestijns verzet. 

Palestijnse Revolutie, Palestina

Interview met Ghassan Kanafani (PFLP)

Hieronder een herontdekte video van een interview met Ghassan Kanafani, leider van de PFLP, oprichter van Al-Hadaf (Palestijns blad, uitgegeven in Beirut door de PFLP, en ten tijde van Kanafani een dagelijkse oplage van 23.000) en groot Palestijns en Arabisch schrijver en artiest. Kanafani werd samen met zijn nichtje in 1972 vermoord door de Mossad. Een autobom maakte hen onsterfelijk.

Gas, Palestijnse Revolutie, Palestina

Gas in Palestina – een introductie

Sinds 1999 zijn er vijftien gasvelden gevonden voor de kust van Palestina. Met een minimale waarde van tweehonderd miljard euro zal dit gas een belangrijke rol (gaan) spelen in de regio. De hamvraag voor ons is hoe het gas de Palestijnse bevolking en haar bevrijdingsstrijd zal beïnvloeden. Dit is een korte introductie tot dit onderwerp. In de toekomst zullen meer, langere en meer verdiepende artikelen volgen.